Mezunlar için Anket
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MEZUN ANKETİ

Bu anket çalışması Yıldız Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulunun ilke edindiği sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yol gösteren veri toplama yöntemlerinden biridir. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Değerli mezunlarımızın Yüksekokulumuzdaki öğrenim hayatlarına ilişkin deneyimlerini ve gelecek planlarını öğrenmek amacıyla düzenlenen anket sorularına verecekleri samimi yanıtlar, programımızın kalite seviyesinin yükseltilmesinde ve program çıktılarının güncellenmesinde bize yol gösterecektir.

Mezunlarımıza verecekleri destek için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.


Yıldız Teknik Üniversitesi
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EĞİTİM
 
 
Laboratuvar imkanları yeterliydi.
Atölye imkanları yeterliydi.
Bilgisayar imkanları yeterliydi.
Ön lisans eğitimi bana mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırdı.
Ön lisans eğitimi bana yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazandırdı.
Ön lisans eğitimi alanımla ilgili yeterli bilgi ve beceriyi kazandırdı.
Eğitimim süresince, disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneği kazandım.
Mezun olduğum ön lisans eğitim düzeyinin yeterli olduğuna inanıyorum.
İki yıllık ön lisans eğitim süresinin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Almış olduğum ön lisans eğitimi, sektörde çalışmak için yeterlidir.
Mezun olduğum bölümü seviyorum.
Bu okuldan mezun olmaktan memnunum.
Bir yakınımın YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO’ da okumasını desteklerim.
Ön lisans öğreniminiz boyunca görmediğiniz fakat sizce sektörde gerekli olan konu, uygulama veya ders adı var mı?
 
 
 
 
 
 
İŞ HAYATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İŞ MEMNUNİYETİ
 
 
Çalışma Şartlarınız
İşveren İle İletişiminiz
Çalışanlar İle İletişiminiz
Ekonomik Geliriniz
İş yerindeki motivasyonunuz
 
 
ÖNERİLER