Misyon

Ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde meslek eğitimi vererek; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan saray, köşk ve kasırlar başta olmak üzere, mimari koruma ve yenileme işlerinde el emeği ile bizzat çalışacak ve üretecek çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip, pratik ve teorik becerilerle donatılmış, geleneksel metot ve teknikleri bilen, uygulama alanında yetkin, koruma bilincine sahip, restorasyon konularında gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, laboratuar ve restorasyon atölyelerinde görev alabilecek, “mimari restorasyona yönelik” gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, araştırıcı, yaratıcı, sorumluluk sahibi, çağdaş gelişmeleri takip edebilen, takım çalışmalarına yatkın, sorunları çözmede sistematik yaklaşıma ve mesleki etik bilincine sahip nitelikli ara elemanlar / restoratörler yetiştirmektir.