Dış Paydaşlar için Anket
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

Değerli İşveren,
Öğrencilerimizin mesleki seviyelerini daha iyi analiz edebilmek için, önemli bir paydaşımız olarak sizlerin görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. İlginize, desteğinize ve katılımınıza teşekkür ederiz.
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 
 
 
 
 
 
Firma/ Kurum Adresi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İŞYERİNİZDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİN MESLEKİ BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRİNİZ
 
 
Mesleki Bilgi Düzeyi
Pratik Becerisi
Araç-Gereç Kullanma Becerisi
Yabancı Dil Becerisi
Bilgisayar Kullanma Becerisi
 
 
 
İletişim Becerisi
Sosyal İlişkileri
Gözlem Yeteneği
Algılama Yeteneği
Problem Tanıma ve Çözmeye Yatkınlığı
Karar Verme Yetkinliği
Grup Çalışmasına Yatkınlığı
İş Yerine Uyumu
Kurumunuza Katkı Sağlaması (görev tanımdan fazlasını yapmak, diğer çalışanlara örnek olmak vb.)