Program Tanıtımı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü; 1 doçent, 3 öğretim görevlisi ve 1 uzmandan oluşan mevcut kadrosunun yanı sıra YTÜ Mimarlık Fakültesinden 8 öğretim üyesi, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'ndan 11 öğretim görevlisi, Meslek Yüksekokulundan 2 öğretim görevlisinden oluşan kadrosu ve I. ve II. sınıflarda kayıtlı olan yaklaşık 140 öğrenci ile eğitim ve öğretimini sürdürülmektedir.

 

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’ nün Mimari Restorasyon Programı; restorasyon konularında gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, laboratuvar ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan; “mimari restorasyona yönelik”, gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, geleneksel metot ve teknikleri bilen, koruma bilincine sahip, pratik ve teorik alanda becerilerle donatılmış nitelikli teknik elemanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Programda; temel yapı ve mimarlık kavramlarına, temel restorasyon ve koruma bilgilerine yönelik eğitim verilmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra; proje, araştırma ve uygulama, arazi ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. 1.yarıyılın sonunda “kâgir, ahşap ve iç mekân” olmak üzere üç alan grubundan birini seçen öğrenciler, seçtiklerini alan doğrultusunda eğitim almaktadırlar. Eğitimin birinci yılı yoğun olarak sürdürülen teorik ağırlıklı restorasyon ve kültür eğitimi sonrası öğrenciler kontrollü bir şekilde dördüncü yarıyılda Milli Saraylar Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığında görevli deneyimli restoratör, uzman ve ustaların denetiminde Dolmabahçe ve Yıldız’da bulunan restorasyon atölyelerine yönlendirilmekte ve eğitimlerini pratik deneyim kazanarak tamamlamaktadırlar.  

 

Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız