AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN I.EK SINAV PROGRAMITüm Duyurular
04
TEM

2547 sayılı yasanın 44. maddesi ve YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  17. maddesine dayanılarak hazırlanan "AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ANCAK MEZUN OLAMAYAN LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA ESASLARI" doğrultusunda;

 

Madde-1) Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi  (7), Önlisans öğrencileri için dört (4) yıldır. 

 

Madde-2) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Madde-3) Madde 2 kapsamı dışında kalan ve azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir. Hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan (F0) dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu statüdeki dersler aşağıda belirtilen ek süreler içerisinde alınması gerekir. Öğrenciler, ek sınav haklarını mezuniyet sınavını takiben ilan edilecek tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adları altında kullanacaklardır.*                      Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun en az CC (2.0) olması gereklidir. Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Madde-4) Ek sınav haklarını kullanmadan, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.

Madde-5) Ek sınav haklarını kullanarak, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.

* 2018–2019 Eğitim–Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans Öğrencileri İçin belirlenen Sınav Takvimi baz alınacaktır. 

hükümleri uyarınca;

Madde 2 kapsamı dışında kalan ve azami öğrenim süresini tamamlayan aşağıda isimleri ve başarısız ders sayıları belirtilen son sınıf öğrencilerine, 11-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında I.Ek sınavlar düzenlenecektir.  Düzenlenecek bu sınavlar için öğrencilerin 08-09 Temmuz 2019 tarihlerinde USİS sistemi üzerinden mutlaka sınav kaydı yaptırmaları gerekmektedir. 

 

ÜNİV.NO ADI-SOYADI "FF" Alınan Ders Sayısı "FD" Alınan Ders Sayısı "DD" Alınan Ders Sayısı
15203021 KEREM AKSOY 2 2 1
15203031 YASİN KARABAŞ 5 - -

 

       

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN I.EK SINAV PROGRAMI

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK EK SINAVLARLA İLİŞKİN SINAV KILAVUZU