MEZUNİYET SINAVI BAŞVURU İŞLEMLERİ VE SINAV TAKVİMİTüm Duyurular
21
OCAK

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Mezuniyet sınavına girilecek bir dersten, en son aldıkları dönemde F0 notu alarak başarısız (devamsız) olan öğrenciler, önceki dönemlerde aynı dersten FF veya FD, DD notlarını almış olmaları durumunda mezuniyet sınavına girebileceklerdir. En son alınan F0 notu Mezuniyet sınavına giriş için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.

 

12.08.2017 tarih ve 30152 sayılı R.G. ile Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24.maddesinde yapılan  değişiklik uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etme şartı getirildiğinden, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başı itibariyle mezuniyet sınavlarına girme koşulunda, sınav girilecek dersin en son başarı notu dikkate alınacak ve mezuniyet sınavına girilecek dersin en son başarı notunun "F0"  olması durumunda mezuniyet sınavına girilemeyecektir.

 

28 Ocak 2019

 

Bu tarihlerin belirlenmesinde bütünleme notlarının sisteme girilmesi işleminin tamamlanması dikkate alınmıştır.

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler) derslerini sildirmeleri için İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin Fakülte Dekanlıklarına iletilmesi

29-30 Ocak 2019 (saat 12:00’a kadar)

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders saydırma işlemi yapılmamış fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik derslerin silinmesi

28-30 Ocak 2019

Başvuru 

 

Bölüm Başkanlıklarınca sınav programlarının hazırlanması (Sınav programlarının hazırlanmasında servis dersleri ile çakışma olmaması için servis dersi veren bölümlerle görüşülmelidir.)

30 Ocak 2019

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca Mezuniyet Sınav Takviminin bölüm panolarında ve web sayfalarında ilan edilmesi 

31 Ocak 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Mezuniyet Sınavları nın yapılması 

01 Şubat 2019

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Mezuniyet Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler) derslerinin silinmesi işlemi 30 Ocak saat 12:00’a kadar gerçekleştirileceğinden bu öğrenciler 30 Ocak 2019 saat 12:00’dan sonra Mezuniyet sınavına başvurabileceklerdir. Sistem başvuru için bu tarihte açık olacaktır.

DİKKAT:

  • Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

 

MEZUNİYET SINAVINA BAŞVURU İŞLEMİ  

  • USIS sisteminde kayıtlı Önlisans ve Lisans öğrencileri mezuniyet sınavı kayıtlarını “Mezuniyet Sınav Kaydı” modülü aracılığı ile yapacaklardır.
  • Öğrenci dersi daha önce sürekli olarak hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise sistem başvuru sırasında dersin dilini otomatik olarak kaydeder. Ancak ders, farklı dönemlerde farklı dillerde alınmış ise öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında sistem üzerinden kendisi tercih eder.
  • Öğrenciler tarafından fazladan alınan Mesleki Seçmeli ders/ derslerin silinmesi için Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvuru yapılacak. Alınan dilekçeler Fakülte Dekanlıklarına iletilecek ve bu dersler takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile silinecektir.
  • Mezuniyet sınavına girme koşullarını sağlamış olan öğrencilerin bir dersin mezuniyet sınavına girebilmesi için mutlaka kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan öğrenciler mezuniyet sınavına girme koşullarını sağlamış olsa bile bu sınava giremeyeceklerdir.
  • Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. CC nin altında alınan notlar otomasyon sistemine işlenmeyecektir.
  • Öğrenciler mezuniyet sınavı sonucunda başarılı olmuşlarsa, bu notlarını “Öğrenci Mezuniyet Sınav Not Görüntüleme” modülünü kullanarak görüntüleyebileceklerdir.